NHÓM NGÀNH NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC

  • KHỐI NGÀNH XÉT NGHIỆM

    Ngành Xét Nghiệm là ngành học có tiếng và lâu đời nhất. Chương trình học được thiết kế tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới. Xét nghiệm Y học nguồn nhân lực không thể thiếu trong các cơ sở khám chữa bệnh .

    14/06/2016
Top