BẰNG CHỨNG NHẬN TẠM THỜI
14/12/2017

KHOA XÉT NGHIỆM XIN THÔNG BÁO

TẤT CẢ SINH VIÊN CÓ TRONG DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 THÁNG 11/2017

HIỆN NAY ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG NHẬN TẠM THỜI

CÁC BẠN VUI LÒNG ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ XIN ĐƯỢC CẤP BẰNG TẠM THỜI.

BẰNG CHÍNH THỨC SẼ NHẬN SAU NGÀY DỰ LỄ TỐT NGHIỆP.

 

 

Từ khóa:
Top