DANH SACH XET TOT NGHIEP DOT 3-2018
02/08/2018

ky15cd-yh1-BM03.xls

ky15cd-yh1-BM01.xls

ky14dh-yh1,2-BM03.xls

ky14dh-yh1,2-BM01.xls

ky14cd-yh1-BM03.xls

ky14cd-yh1-BM01.xls

Khoa Xét nghiệm Y học gửi các em danh sách xét tốt nghiệp

  • Danh sách xét công nhận tốt nghiệp BM01
  • Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp BM03

Các em cập nhật

 

SÁNG THỨ TƯ NGÀY (8/8) TẬP TRUNG VĂN PHÒNG KHOA KÝ TÊN XÁC NHẬN THÔNG TIN TỐT NGHIỆP.

Từ khóa:
Top