Kế hoạch đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2018-2019.
26/10/2018

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2018-2019.pdf

Kế hoạch 32/KH-HIU ngày 25/10/2018 về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2018-2019.

HSSVvui lòng xem file đính kèm.

 

Từ khóa:
Top