MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG NĂM HỌC 2017-2018 ( KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC - HIU )
23/10/2017

Một số hình ảnh về lễ khai giảng trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm học 2017-2018 ( khoa Xét nghiệm y học - HIU )

 
Từ khóa:
Top