TB đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 25 và Thể lệ cuộc thi
24/05/2018
 
 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 25 và Thể lệ cuộc thi

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

 

 

  • Căn cứ Công văn số 1458/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 09/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về đăng ký dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 25.
  • Căn cứ Công văn số 41/HTSTKT-2018 ngày 12/4/2018 của Hội thi sáng tạo kỹ thuật – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

 

Phòng Tổ chức Hành chính xin gửi đến Quý Thầy/Cô nội dung thể lệ cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 25 và đăng ký dự Hội thi .

Thể lệ cuộc thi:

  • Các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng, Điện tử , Công nghệ thông tin,….
  • Đối tượng: Mọi cá nhân Việt Nam trong và ngoài nước.
  • Hồ sơ dự thi:

+ Phiếu đăng ký dự thi năm 2017-2018.

+ Bản tóm tắt đề tài/giải pháp

+ Bản mô tả đề tài/giải pháp

+ Các tài liệu minh họa khác

  • Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi: 31/12/2018
  • Nơi nhận hồ sơ: Ban Thư ký Hội thi – Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, 224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

Từ khóa:
Top