TB nhận tiền học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018; Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018 và danh sách sinh viên nhận học bổng
02/11/2018

QD và Ds cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018.pdf

TB377. THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỌC BỔNG KK HỌC TẬP 2017-2018.pdf

 

  1. Thông báo số 377/TB-HIU ngày 01/11/2018 về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018.
  2. Quyết định số 1781/QĐ-HIU ngày 01/11/2018 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018 và danh sách sinh viên nhận học bổng.hssv vui lòng cập nhật thông tin trên

 

Từ khóa:
Top