THÔNG BÁO
31/07/2018

 

Văn Phòng Khoa Xét Nghiệm  xin gửi đến HSSV Thông báo:

  • Tham gia cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.
  • Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp -CiC.
  • Xét học bổng khuyến khích học tập năm học  2017-2018.
  • Khen thưởng Ban cán sự lớp cho cán bộ Đoàn – Hội sinh viên năm học 2017-2018.

vui lòng xem file đính kèm.

 

THONG BAO SÁNG KIEN XAY DỰNG TP THÔNG MINH BD NAM 2018.pdf

THONG BAO Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CIC 2018.pdf

THÔNG BÁO XET HOC BONG NAM 2017-2018.pdf

THÔNG BÁO KHEN THUONG BAN CÁN SU LỚP 2017 -2018.pdf

Từ khóa:
Top