THÔNG BÁO LỊCH HỌC (GẤP)
27/09/2017

Thông báo lịch học (gấp)

Lịch học Nhập môn Xét nghiệm bắt đầu từ ngày 09/10-11/11 sẽ thay đổi.
 
Theo đó, sinh viên sẽ bắt đầu học từ ngày 02/10. Tuần 9/10 sinh viên sẽ nghỉ học.Sau đó, tuần 16/10 sinh viên sẽ học lại.
 
Danh sách Lớp học, sinh viên xem file đính kèm.
 
Từ khóa:
Top