THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ
24/07/2018

THÔNG BÁO

Theo Thông Báo từ phòng tài vụ, văn phòng khoa Xét Nghiệm xin gửi thông tin tới HSSV  hệ đại học liên thông. Phòng tài chính kế toán lên kế hoạch thu học phí tháng 07 (thứ năm ngày 26/07/2018 và thứ 06 ngày 27/07/2018) vào lúc 17h đến 20h. Tại Trường ĐHQT Hồng Bàng, cơ sở 120 Hòa Bình, Các Bạn HSSV cập nhật  thông báo trên để đóng học phí.

Từ khóa:
Top