THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ THÁNG 4/2018
23/04/2018

Theo như thông báo 221/TB-HIU hệ đại học liên thông.

Phòng tài chính kế toán lên kế hoạch thu học phí tháng 04 thứ năm và thứ sáu ngày 26 và 27/04/2018 từ 17h đến 20h tại cơ sở Đầm Sen 1. 

Các bạn sinh viên cập nhật và đóng học phí đúng thời hạn. 


Từ khóa:
Top