Thông báo v/v cử sinh viên tham gia Lễ Công bố Quyết định Hiệu trưởng
22/10/2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ công bố Quyết định hiệu trưởng, Phòng CTSV thông báo về việc cử sinh viên tham dự buổi lễ như sau:

 

  1. Đối tượng Bắt buộc tham dự 

 

- Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó/ nhóm trưởng nhóm phó) tất cả các lớp chính quy;

- Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên khoa/viện

- Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên trường

2. Thời gian: 8h45 ngày 26/10/2018 

3. Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15, BT

4. Trang phục: Áo đồng phụ thể thao của trường hoặc áo trắng (CB Đoàn - Hội có thể mặc áo đoàn - hội), quần tây sẫm màu; Giày tây hoặc dép có quay hậu

5. Yêu cầu khi tham dự: Đúng giờ, lịch sự, giữ trật tự, vỗ tay khi giới thiệu khách, kết thúc bài phát biểu

6. Phân công:

- Khoa/Viện: Lãnh đạo khoa vui lòng phân công thư ký lập danh sách Ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn - HSV khoa tham dự. Cử cán bộ hướng dẫn chỗ ngồi và điểm danh tại buổi lễ.

- Đoàn - Hội sinh viên trường: @Anh Do Duc tổng hợp danh sách BCH Đoàn và HSV trường @Đặng Nhân Nghĩa

- P.CTSV: phân công anh @Anh Do Duc phụ trách chính việc điểm danh và hướng dẫn chỗ ngồi cho sinh viên tại buổi lễ. Lập danh sách sinh viên có mặt để báo cáo BGH

7. Thời hạn gửi danh sách: các đơn vị gửi danh sách (MẪU đính kèm) BCS, cán bộ Đoàn Hội tham dự lễ trước 16h00 ngày 23/10 theo địa chỉ email, và gửi ds có chữ ký lãnh đạo khoa và người lập bảng tại P.CTSV cho chị Trần Thị Kim Hoa

Vì tích chất quan trọng của buổi lễ, các khoa/viện vui lòng thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Từ khóa:
Top