THÔNG BÁO về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy HKII năm học 2017-2018.
07/08/2018

Khoa Xét Nghiệm xin gửi đến  HSSV Thông báo về việc tổ chức đánh giá  kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kì II năm học 2017-2018.

vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

THÔNG BÁO ĐANH GIÁ RÈN LUYỆN SV HK2 2017-2018.pdf

Từ khóa:
Top