THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4
10/10/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

Hiện nay Khoa chính thức nhận thông báo từ phòng Quản lý đào tạo về việc Xét công nhận tốt nghiệp đợt 4

Khoa đã xét và xuất được danh sách công nhận tốt nghiệp lớp KY15LT1-XN1; XN16LC2-XN1; KY14DH-YH1,2

Các em cập nhật thông tin tốt nghiệp THEO FILE

Vào ngày 23/10/2018 SÁNG, CHIỀU, TỐI CÁC EM CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA KÝ TÊN XÁC NHẬN THÔNG TIN TỐT NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP VỀ QUÊ CÁC EM CÓ THỂ NHỜ CÁC BẠN TRONG LỚP KÝ THAY TUY NHIÊN PHẢI KIỂM TRA ĐÚNG THÔNG TIN ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KÝ THAY  KÝ VÀ NGƯỜI KÝ THAY CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC IN THÔNG TIN TRÊN BẰNG SAU NÀY

LƯU ÝKHI KÝ GHI “K/T: KÝ TÊN CỦA NGƯỜI KÝ THAY”

Trường hợp nào đã hoàn thánh trả nợ môn vẫn không có tên trong dánh sách công nhận tốt nghiệp

Các em vui lòng phản hồi về khoa sớm trước ngày 29/10/2018 để xem xét kịp thời trong đợt xét này.

 

KY14DH-YH1,2-BM05.xlsx

KY15LT1-XN1- BM05.xls

XN16LC2-XN1-BM05.xls

Từ khóa:
Top