THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 02-2018
22/01/2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 02-2018

TỪ NGÀY 22/01/2018 ĐẾN 09/02/2018 KHOA SẼ XÉT TỐT NGHIỆP CẤP KHOA CHO SV HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRONG THỜI GIAN NÀY KHOA SẼ ĐĂNG WEBSITE DANH SÁCH ĐƯỢC XÉT ĐỢT NÀY

CÁC BẠN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC THEO DÕI WEBSITE

BẠN NÀO ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÀ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI LÒNG PHẢN HỒI VỀ KHOA TRƯỚC NGÀY 9/2/2018

TUẦN TỪ NGÀY 05/02/2018 ĐẾN 09/02/2018  CÁC BẠN ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA KÝ TÊN XÁC NHẬN THÔNG TIN CẤP BẰNG.

Từ khóa:
Top