THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II / 2018
17/04/2018

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2018

HIỆN NAY KHOA CÓ ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

HẠN CHÓT CHỐT HỒ SƠ LÀ 05/05/2018

 

           -  BẠN NÀO ĐÃ TRẢ NỢ MÔN THÌ CẬP NHẬT WEB KHOA ĐỂ XEM DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( CẬP NHẬT 20/4/2018 )

          -  VÀO NGÀY 07/05/2018 ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA KÝ TÊN XÁC NHẬN THÔNG TIN TỐT NGHIỆP NẾU HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC .


Từ khóa:
Top