THƯ MỜI DỰ LỄ ĐÓN TÂN HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA I KHÓA 2018
22/05/2018

 

 

THƯ MI

KHOA XÉT NGHIỆM Y HỌC ĐÃ TUYỂN SINH CHÍNH THỨC CHUYÊN KHOA I XÉT NGHIỆM Y HỌC  KHÓA ĐẦU TIÊN SẼ NHẬP HỌC VÀO ĐẦU THÁNG 6.NAY BAN CHỦ NHIỆM KHOA THÂN MỜI SINH VIÊN NĂM CUỐI THAM DỰ BUỔI ĐÓN TÂN HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA I NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC KHÓA 2018 VÀO LÚC 8H30 NGÀY 26/05/2018 TẠI PHÒNG SA404 -120 HÒA BÌNH.

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC BẠN SẼ TẠO NÊN BUỔI GẶP GỠ ĐƯỢC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

     –XNYH

Từ khóa:
Top