Về việc tạm ngưng cung cấp điện tại cơ sở Đầm Sen 1 (Từ 09 giờ 00 đến 10giờ 00 ngày 11/01/2019 - thứ sáu)
08/01/2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng cung cấp điện tại cơ sở Đầm Sen 1

 

 

Phòng Tổ chức Hành chính xin thông báo đến Quý Thầy/Cô về lịch tạm ngưng cung cấp điện của Điện Lực Quận Tân Phú như sau:

Thời gianTừ 09 giờ 00 đến 10giờ 00 ngày 11/01/2019 (thứ sáu)

Địa điểmCơ sở Đầm Sen 1

Lý do: Bảo trì và nâng cấp hệ thống lưới điện.

Phòng Tổ chức Hành chính xin thông báo đến Quý Thầy/ Cô được biết để sắp xếp lịch giảng dạy và làm việc.

Trân trọng.

Từ khóa:
Top