TB VỀ TRẢ NỢ MÔN XÉT TỐT NGHIỆP
30/08/2018

KY14CD-YH1-BM03.xls

THÔNG BÁO VỀ TRẢ NỢ MÔN XÉT TN.pdf

CÁC BẠN HSSV NẾU VƯỢT QUÁ HẠN ĐÀO TẠO MÀ CHƯA TỐT NGHIỆP THÌ NHÀ TRƯỜNG CẤP GIẤY HOÀN THÀNH KHÓA HỌC, KHÔNG CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP. MỌI THẮC MẮC XIN LIỆN VĂN PHÒNG KHOA XÉT NGHIỆM.

Từ khóa:
Top