Thông báo triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường cho Tân sinh viên HIU" năm học 2019 - 2020
10/07/2019

Thông báo số 63/TB-HIU, ngày 10/7/2019 về việc triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường cho Tân sinh viên HIU" năm học 2019 - 2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

TB63. Thông báo triển khai chương trình Tiếp sức đến trường cho Tân sinh viên HIU năm học 2019-2020.pdf
Từ khóa:
Top